TRANSFORMATIONAL
              SHIFT
                    EVENTS
HomeAboutDEEP DISCLOSURE2018 Sedona ConferenceSpeakersTicketsSedona Close EncountersContact

Copyright 2018.                                                                                                   TransformationalShiftEvents.com                                                                                            ALL RIGHTS RESERVED
Tolec
"KP"
Shilea
Hope Kaewe
Shakara Tosha
Zandriel
Adona
Tom Dongo
Joan Ocean
Michael Horn
Joseph P. Anthony
Clifford Mahooty
Sonia Barrett
Dr. Lynne Kitei, MD
"MsM"
"M"
Tickets are now available for the 2018 Sedona Conference
IZDZAN-AH-RAY 
'
JOHN POLK
John Polk
Hiloha Homa
Izdzan ah ray
'